Notifications
bg
iamSale
0 Project likes
About Us
2-5 Employees
Automotive
Một trong những công cụ hỗ trợ hiệu quả cho chủ nhà hàng trong việc quản lý là phần mềm quản lý nhà hàng. Là kim chỉ nam cho các nhà hàng lớn và nhỏ, có thể chọn các công cụ kiểm soát hiệu quả cho tất cả các quy trình từ phục vụ khách hàng đến tính toán hiệu quả kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng doanh thu cho nhà hàng. . iamSale là phần mềm bán hàng tốt nhất hiện nay. Bạn có thể liên h