Notifications
Talent
2 Results
Okiya Gilbert uche
UNITY GAME DESIGNER - Designer
My name is Uchenna Gilbert Okiya a.k.a GBOSAMAN which also happens to be my company name. I am a game designer from Lagos, Nigeria. i familiar with...
ko
kennedy okiya
No description