Notifications
Article
Materiały na temat Unity
Updated a year ago
210
0
Materiały na temat Unity
Zbieram i opracowuję materiały na temat Unity bo wiele tematów jest słabo albo wcale nie opisanych. Materiały są robione aby wymaksować dane zagadnienia więc są skierowane dla osób, które już potrafią programować w C# i lubią siedzieć na forach, i rozwiązywać problemy.
Jeśli ktoś z was zaczyna przygodę z Unity to polecam zapoznać się z playlistą "Jak się uczyć Unity?" i przejrzeć książki z końca tej strony.
Poniżej macie zbiór moich dotychczasowych opracowań. Większość to filmy na yt przeplatanę pojedyńczymi artykułami.
Na końcu tego spisu znajdziecie napisane bądź przetłumaczone książki (bądź inne zbiory informacji)

Spis treści

Jak się uczyć Unity?
 • Si vis pacem, para bellum.
 • Jak korzystać z tych materiałów?
 • Darmowe materiały do nauki Unity – Kursy video
 • Darmowe materiały do nauki Unity – Blogi
 • Oficjalne materiały na stronie Unity
 • Grupy w Polsce związane z Unity
 • Z czego ja uczę się Unity?
 • Płatna edukacja – Gdzie szukać informacji? Co można kupić? Czego unikać?

Edytor - Instalacja Unity i zarządzanie projektami i wersjami edytora

 • Pobieranie Unity [2017.3]
 • Instalacja Unity [2017.3]
 • Okno otwierania projektów [2017.3]

Edytor - Widok Sceny

 • Widok Sceny – DrawMode, 2D Switch, rodzaje rzutów, Lighting Switch, Audio Switch [2017.2]
 • Widok Sceny - Przecisk i menu effects [2017.3]
 • Widok Sceny – Menu Gizmos [2017.2]
 • Widok Sceny - Co łączy Transform Gizmo i klase Handles? [2017.3]
 • Widok Sceny - Tools - Hand Tool, Move Tool, Toggle Tool Handle Position [2017.2]
 • Widok Sceny – Tools -Toggle Tool Handle Rotation, Rotate, Scale, Rect [2017.3]
 • Widok Sceny - Skróty niepowiązane z przyciskami Tools [2017.3]
 • Widok Sceny - Kilka szczegółów, które mi umknęły [2017.4]

Edytor - Okno Project

 • Okno Project [5.5]
 • Menu Assets [5.5]
 • Paczki, szablony skryptów, symlink [2017.3]
 • Tworzenie zarządzanych pluginów i UnityExtensions [2017.3]
 • Specjalne foldery - cześć 1 [2017.4]
 • Specjalne foldery - cześć 2 [2017.4]
 • Specjalne foldery - cześć 3 [2017.4]
 • Assembly Definition [2017.3]

Edytor - Okno Inspector

 • Okno Inspectora - część 1 [5.5]
 • Okno Inspectora - część 2 [5.5]
 • Okno Inspector - Wbudowane typy podlegające serializacji [5.5]

Edytor - Okno Hierarchy

 • Okno Hierarchy [5.5]
 • Okno Hierarchy – Sposoby na poprawe czytelności [2017.3]
 • Okno do zmniany nazw obiektów - Mulligan Renamer [2017.3]

Edytor - Okno Console

 • Kurs Unity - Console [5.5]

Edytor - Okno ColorPicker i klasy powiązane z kolorami

 • Kurs Unity - Color Picker [5.5]
 • Klasa Gradient [2017.4]

Edytor - Okno Preferences

 • Okno Preferences – Colors [2017.2]

Edytor - Project Settings - Tag and Layers

 • Project Settings - Layers [5.5]
 • Project Settings - Tags [5.5]
 • Project Settings - SortingLayers [5.5]

Atrybuty

 • Atrybut MenuItem [2017.4]
 • ExecuteIneditMode [2017.4]
 • ContextMenuItemAttribute i ContextMenu [2017.4]
 • SerializeFieldAttribute, HideInspectorAttribute, FormerlySerializedAsAttribute [2017.4]
 • HelpURLAttribute, DisableMultipleComponent, AddComponentMenu,
 • SelectionBaseAttribute [2017.4]
 • RequireComponent [2017.4]
 • Header, Tooltip, Range, Space, TextArea, Multiline, Delayed [2017.4]
 • UnityAPICompatibilityVersionAttribute [2017.4]
 • DrawGizmo [2017.2]

Klasa Transform

 • localPosition, position, localRotation, rotation, lossyScale, localScale [2017.4]
 • hasChanged, Rotate(), RotateAround(), LookAt(), Translate() [2017.4]
 • Metody i właściwości związane z podczepionymi gameObjectami [2017.4]
 • root, SetParent(), parent [2017.4]
 • Metody do zamiany układu współrzędnych [2017.1]
 • localToWorldMatrix, worldToLocalMatrix [2017.4]

Struktura Quaternion


Klasa Time

 • Klasa Time – część 1-5 [5.5]
 • Klasa Time – część 6 [2017.1]

Klasa Gizmos

 • Klasa Gizmos - część 1 [2017.2]
 • Klasa Gizmos – część 2 - DrawMesh() i DrawWireMesh() [2017.4]
 • Menu Gizmos [2017.2]
 • Co łączy Transform Gizmo i klase Handles? [2017.3]
 • Klasa Gizmos - Rysowanie krzywych [5.5]

Edytor - Menu edytora

 • Menu File - część 1 [2017.4]
 • Menu File - część 2 [2017.4]
 • Menu Edit [5.5] (Bez Preferences)
 • Menu Assets [5.5]
 • Menu GameObject - Operowanie GameObjectami [5.5]
 • Menu GameObject - Create Empty, Create Empty Child, 3D Objects - część 1 [5.5]
 • Menu GameObject – 3D - Ragdoll - część 2 [5.5]
 • Menu GameObject - 2D, Light, Effects - część 3 [5.5]
 • Menu GameObject - UI - Kilka słów o komponencie Canvas - część 4 [5.5]
 • Menu GameObject - UI - część 5 [5.5]
 • Menu GameObject - Audio, Camera - część 6 [5.5]

Structura Vector3, Vector2, Vector4

 • Struktura Vector - Konstruktory, Zmienne, Operatory - część 1 [5.5]
 • Struktura Vector – Metody - cześć 2 [2017.1]
 • Struktura Vector – metody do wizualizacji - część 3 [2017.1]
 • Struktura Vector - Lerp, Slerp - część 4 [5.5]
 • Struktura Vector - MoveTowards,RotateTowards, SmoothDamp - część 5 [5.5]

Klasa Monobehaviour

 • Klasa Monobehaviour – OnMouseXXX [2017.3]

Klasa Camera

 • Przejścia między układami współrzędnych - cześć 1 [5.5]
 • Układy Współrzędnych - cześć 2 [2017.3]

Klasa GameObject i Component

 • Zmienne i metody – cześć 1 [2017.1]
 • Metody z kategorii GetComponent – cześć 2 [2017.1]
 • Metody SendMessage – cześć 3 [5.5]

Klasa Object

 • Klasa Object - cześć 1 [5.5]
 • Fake nulle a operator "??" i "?."
 • Klasa Object – HideFlags - cześć 2 [5.5]

Klasa Resources

 • Klasa Resources – Zarządzanie pamięcią, metoda FindObjectsOfTypeAll - część 1[5.5]
 • Klasa Resources – Load(), LoadAll() - część 2 [2017.4]
 • Klasa Resources – LoadAsync(), GetBuiltinResource(), zakładka ResourceManager - część 3 [2017.4]

Inne ciekawe klasy

 • Klasa Debug [5.5]
 • Klasa AnimationCurve [5.5]
 • Struktura Rect [5.5]
 • Struktura Mathf [5.5]
 • Klasa Random [2017.4]
 • Struktura Bounds [5.5]
 • Klasa PlayerPrefs [5.5]

Assety - wbudowane klasy związane z assetami

 • Assembly Definition [2017.3]
 • PhysicMaterial, PhysicsMaterial2D [5.5]

Physics - Geometry queries

 • Geometry queries – Wprowadzenie - cześć 1 [2017.1]
 • Geometry queries – Filtrowanie, allokacje, zwracane wartości - cześć 2 [2017.1]
 • Raycasting - Definiowanie kształtu w przestrzeni - cześć 3 [2017.1]
 • Sweeping - Definiowanie kształtu w przestrzeni - cześć 4 [2017.1]
 • Overlapping - Definiowanie kształtu w przestrzeni - cześć 5 [2017.1]
 • Struktura Ray, Ray2D [5.5]
 • Struktura ContactFilter2D [2017.1]
 • Klasa Monobehaviour – OnMouseXXX [2017.3]

Physics - Collidery

 • Klasa Collider i Collider2D - zmienne [5.5]
 • PhysicMaterial, PhysicsMaterial2D [5.5]

Physics - Klasa Physics i Physics2D

 • Physics – ComputePenetration() [2017.2]
 • Physics2D – Distance() [2017.2]
 • Physics – ClosestPoint(), ClosestPointOnBounds() [2017.2]
 • Project Settings - Layers [5.5]
 • Physics/Physics2D - Collision Matrix i powiązane metody [2017.2]
 • Physics2D - Metody IsTouching() i IsTouchingLayers() [2017.1]

2D

 • Project Settings - SortingLayers [5.5]
 • Sorting Layers – Opcje związane z sortowaniem [2017.3]
 • Sorting Layers - Komponent Sorting Group [2017.3]

Książki i inne opracowania


Zbiór skrótów klawiszowych w Unity
Tłumaczenie książki o rozszerzeniach edytora
Repozytorium z przydatnymi skryptami rozszerzający działanie edytora
Mój twitter z tipami
Dokument z miejscami gdzie można za darmo nauczyć się mechanik wybranych gier
Strona na facebooku gdzie będę śmiecił ciekawymi (przynajmniej dla mnie) rzeczami.
Tags:
Rafał Tadajewski
I haven't duck. I took dino. - Programmer
13
Comments