Notifications
DeepWeb
Published a year ago
Game
Released
Available on
Platform(s)
Windows; PlayStation 3; Xbox One; Xbox 360; PlayStation 4; PlayStation VR; Samsung Smart TV; Other VR
DeepWeb е видеоигра.DeepWeb се фокоцира върху способността на играча.Играча може да си снемя маската си и всички пари от дълбоката мрежа отиват при играча.Целта в играта е да запазиш самоличността си.Главен герой в игратата е DeepWeb.Играча може да се разхожда в града с коли самолети и пеша.Случката се развива в Мексико.
Tags:TBAMVC
Other Projects
bb
battlefront. bg
2
Game Languages
English
Supported Platforms
Windows; PlayStation 3; Xbox One; Xbox 360; PlayStation 4; PlayStation VR; Samsung Smart TV; Other VR
Comments